<h3 class="title">[協尋]陽明山的黃金獵犬”舊”走失了</h3>

表哥養在陽明山的狗走失了~~請大家幫忙轉貼~~

走失時間:2006年10月26日
走失地點:陽明山永公路245巷34弄88號
愛犬資料: 姓名: JOUR(音同國語的”舊”)
               年齡:近五歲
               身高:約50公分
               體重:約35公斤
               特徵:右邊鼻孔上有一條白色小疤
                       兩邊前肢關節的毛明顯脫落
                                                                               
若有人尋獲  請來電0916-007-807 張先生
必有高額獎金重賞

::過去的這一天...